photo-norooz
فرهنگ ایرانمناسبت ها و مراسم های ایران

تاریخچه نوروز ایرانی

“نوروز را پاس بداریم”   ایرانیان از همان نخست به جشن و شادابی و به ویژه آفرینش طبیعت پایبند بودند.از این رو دارای جشن های بسیاری بوده اند که برخی از آن ها امروزه به کل فراموش شده است.با این حال تنها جشن و مناسبتی که که از نیاکان ما …

ادامه مطلب→